Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

Απομακρυσμένη Διαχείριση

Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει την δυνατότητα, σε οποιονδήποτε χρήστη έχει Συμβόλαιο Υποστήριξης με την εταιρία μας και που αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, να ζητήσει Απομακρυσμένη Επίσκεψη Μηχανικού της e-milles creations στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του, για να επιλύσει το πρόβλημα.

Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο.

Η Υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά με Συμβόλαιο Συντήρησης.

Σημείωση :
Στο 70% των περιπτώσεων Απομακρυσμένης Διαχείρισης τα προβλήματα λύνονται.
Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα 30% που δεν είναι εφικτή η λύση του προβλήματος με αυτό τον τρόπο.


http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr