Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

Επέκταση Εγγύησης Κατασκευαστή

Έχετε επώνυμα μηχανήματα με συγκεκριμένη εγγύηση και πλησιάζει η λήξη της;

Έχουμε τη λύση.

Επέκταση της Εγγύησης των συσκευών σας για όσο διάστημα μπορεί να δώσει ο κατασκευαστής.

Εάν δεν μπορεί να σας καλύψει ο κατασκευαστής με αναβάθμιση της υπάρχουσας εγγύησης, τότε μπορούμε πολύ εύκολα και μετά από επιτόπιο έλεγχο των συστημάτων σας, να σας δώσουμε τη δική μας εγγύηση, εφόσον κριθούν τα συστήματά σας άξια γι αυτήν.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr