Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

Προαγορά Ωρών Υποστήριξης

Τα Συμβόλαια Προαγοράς Ωρών Εργασίας Μηχανικών που έχουμε, είναι η απλή και γρήγορη μέθοδος για να έχετε στον χρόνο που θέλετε την υποστήριξη που χρειάζεστε.

Απλά προαγοράζετε tickets συγκεκριμένου χρόνου και εμείς βάση αυτού, τη στιγμή που ενημερωθούμε για το πρόβλημα, θα δράσουμε ώστε να εξαλειφθεί άμεσα.

Η Υπηρεσία Ticketing είναι διαθέσιμη από το help.gr 24 ώρες το 24ωρο.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr