Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

Live OnLine Υποστήριξη

Μία από τις πρώτες εφαρμογές online-πληροφόρησης στην Ελλάδα με ζωντανή ανταπόκριση, 8 ώρες το εικοσιτετράωρο (09:00-17:00), η οποία απευθύνεται σε όλους τους χρήστες πληροφορικής της Ελλάδας.
Παρέχεται από το help.gr το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο website για Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας e-milles creations.

Στο help.gr το έμπειρο προσωπικό έχει εκπαιδευτεί ώστε να παρέχει συμβουλές για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος με τρόπο κατανοητό, ακόμα και εάν οι χρήστες δεν είναι ιδιαίτερα έμπειροι.

Κύριο μέλημα των τεχνικών είναι η παροχή της σωστής συμβουλής στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
Το επιτελείο του help.gr, διεκπεραιώνει τις κλήσεις χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να μην σπαταλά παραγωγικό χρόνο εξαιτίας της αδυναμίας του να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία πληροφορικής που διαθέτει.

Η Υπηρεσία διατίθεται και με Συμβόλαιο Υποστήριξης.
(Περισσότερες Πληροφορίες ...)

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr