Τεχνική Υποστήριξη
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Συμβόλαια Υποστήριξης | Εγκαταστάσεις Συστημάτων | Υποστήριξη Web Εφαρμογών

Συμβόλαια Υποστήριξης

Ετήσια | On Call | OnLine | Απομακρυσμένη Διαχείριση | Εκχώρηση Μηχανικών | Προαγορά | Επέκταση Εγγύησης

On Call Επισκέψεις Τεχνικών

Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει την δυνατότητα, σε οποιονδήποτε χρήστη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, που αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, να ζητήσει την επίσκεψη Έμπειρου Μηχανικού της e-milles creations στον χώρο του, για να επιλύσει το πρόβλημα.

Η υπηρεσία χρεώνεται με την ώρα παρουσίας του Μηχανικού, στο χώρο του πελάτη.
Δείτε τον Τιμοκατάλογο Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σημείωση :
Σε αυτή την υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται δέσμευση χρόνου απόκρισης στην κλήση του πελάτη. Αν οι ανάγκες σας απαιτούν δεσμευτικό χρόνο απόκρισης και αποκατάστασης της βλάβης, τότε ζητείστε να ενημερωθείτε για τα Συμβόλαια Προαγοράς Ωρών Εργασίας Μηχανικών που παρέχουμε.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr