Επικοινωνία
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 



Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τηλέφωνα:
  • 210 4208830 (Πειραιάς)
  • 210 9613931 (Ελληνικό)
  • 697 7252416 (Τηλέφωνο Ανάγκης)
E-mail:
Διεύθυνση:
  • Μεθάνων 9, 185 41, Πειραιάς
  • Κολχίδος 55, 167 77, Ελληνικό

Φόρμα Επικοινωνίας

 

 

 

 

Επιβεβαιώνω ότι θα στείλω τα στοιχεία επικοινωνίας μου στην εταιρία "e-milles creations",
η οποία θα διατηρεί τα δεδομένα στο σύστημά της και δεν θα τα διανέμει σε τρίτους.

 

 



Google Map - Στον Πειραιά




Google Map - Στο Ελληνικό


http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr