Σχεδιασμός
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Εκτυπώσεις | Εκδόσεις| Εταιρική Ταυτότητα | Διαφημιστικό Υλικό | Web Design | Κεντήματα

Το σχεδιαστικό μας τμήμα, καταρτισμένο απο Έμπειρους Γραφίστες με Βαθιά Γνώση του αντικειμένου, είναι στη διάθεση σας ώστε να μπορέσετε να αναπτύξετε τις δυνατότητες και την δυναμική της επιχείρησης σας.

Οι τομείς που ασχολούμαστε είναι :
 • Λογότυπα
 • Εταιρικές Κάρτες
 • Επιστολόχαρτα
 • Φακέλους Αλληλογραφίας
 • Folders
 • Αφίσες
 • Διαφημιστικά Έντυπα
 • Διαφημιστική Καταχώρηση
 • Web Design
 • Κατάλογοι
 • Ημερολόγια
 • Εκδόσεις Περιοδικών
 • Εκδόσεις Βιβλίων
 • Εκτυπώσεις Κυλινδρικές
 • Εκτυπώσεις Offset
 • Εκτυπώσεις Ψηφιακές
 • Εκτυπώσεις Μεταξοτυπίας
 • Εκτυπώσεις Κεντήματος
Όλα τα παραπάνω είναι εφαρμογές με βάση Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, Ύφασμα.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr