Η εταιρία μας
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Η e-milles creations είναι μια Ελληνική εταιρία που ιδρύθηκε το τέλος του 1997, με στόχο να προσφέρει Υπεύθυνα, με Συνέπεια και Επαγγελματισμό, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής, Πληροφορικής, Ασφάλειας, Σχεδιασμού και Τηλεπικοινωνιών.

Σήμερα, μετά από σχεδόν 12 χρόνια στο χώρο, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή, όντας ισχυρή και ανταγωνιστική εταιρία, ικανή να αντεπεξέλθει με βέλτιστο τρόπο στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η φιλοσοφία πίσω από όλα αυτά δεν είναι τόσο πολύπλοκη: Καινοτομία, Ταχύτητα, Αποτελεσματικότητα, Ανθρώπινη Προσέγγιση και κυρίως Δημιουργικότητα μας χαρακτηρίζουν.

Αυτή η φιλοσοφία αποτελεί πηγή έμπνευσης και κινητήρια δύναμη για την "ικανοποίηση" των πελατών της. Η διαρκή επαφή με τον πελάτη βάζει τις βάσεις για σωστή επιχειρηματική δραστηριότητα, οδηγώντας στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων αντάξιων των προσδοκιών σας.

Προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίζονται καθημερινά.
Αυτό το πετυχαίνουμε ακριβώς επειδή διαθέτουμε:

- Εξειδίκευση
- Τεχνογνωσία
- Εμπειρία
- Δημιουργικότητα
- Διάθεση Συνεργασίας
- Συνεχή Υποστήριξη και Εξέλιξη
- Άμεση Εξυπηρέτηση


Έχοντας αναπτύξει μία σύγχρονη οργανωτική δομή, έχει δημιουργήσει Επιχειρηματικές Μονάδες που απευθύνονται σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς, με στόχο να καλύψει κάθετα τους πελάτες της με λύσεις και προϊόντα που αφορούν:

• Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Κατασκευής Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
• Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Κατασκευής Δομημένης Καλωδίωσης
• Υπηρεσίες Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Εμπορία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Υπηρεσίες Επισκευών Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
• Υπηρεσίες ΤηλεΥποστήριξης
• Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Τηλεματικής
• Υπηρεσίες Ανάπτυξης Intranet, Internet και Multimedia Εφαρμογών
• Υπηρεσίες Καταχώρησης Ονομάτων Πεδίου
• Υπηρεσίες Φιλοξενίας στο Internet
• Υπηρεσίες και Προϊόντα Ασφάλειας
• Υπηρεσίες και Προϊόντα Τηλεπικοινωνιών
• Υπηρεσίες Σχεδιασμού Εταιρικών Διαφημιστικών Εφαρμογών
• Υπηρεσίες Σχεδίασης Εταιρικής Ταυτότητας
• Υπηρεσίες Σχεδίασης Ταυτότητας Προϊόντος και Συσκευασίας
• Υπηρεσίες Έκδοσης Περιοδικών Εντύπων
• Υπηρεσίες Σχεδίασης Βιομηχανικού Προϊόντος
• Υπηρεσίες Λήψης και Επεξεργασίας Φωτογραφιών
• Υπηρεσίες Λήψης και Επεξεργασίας Video
• Υπηρεσίες Offset Εκτυπώσεων
• Υπηρεσίες Ψηφιακών Εκτυπώσεων
• Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Εκτύπωσης Μεταξοτυπίας
• Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Παραγωγής Μηχανοποίητων Κεντημάτων
• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης


Τελικά, αρκεί απλά να σκεφθείτε αυτό που θέλετε.
Μετά επικοινωνήστε μαζί μας.

Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Κυριακάκης

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr