Σχεδιασμός
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Εκτυπώσεις | Εκδόσεις| Εταιρική Ταυτότητα | Διαφημιστικό Υλικό | Web Design | Κεντήματα

Πρωτότυπη δημιουργική σύλληψη και σχεδιασμός ιστοσελίδων με τις πιο εξελιγμένες τεχνικές του διαδικτύου.

Οι βασικές αρχές που καθοδηγούν την εκτέλεση κάθε σχεδίασης είναι:
  • Αισθητική: μοναδική γραφιστική - εικαστική σχεδίαση για κάθε πελάτη.
  • Ταχύτητα: γρήγορη πρόσβαση στις σελίδες από τους επισκέπτες του site.
  • Χρηστικότητα: δημιουργία ενοτήτων, λειτουργιών, επιλογών που διευκολύνουν την "πλοήγηση" στο site.
  • Αμφίδρομη επικοινωνία: δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στον επισκέπτη και τον ιδιοκτήτη του site μέσω email, sms.


H κατασκευή ενός Internet site περιλαμβάνει την συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακού, οπτικού αλλά και ηχητικού υλικού (scanning και ψηφιοποίηση εικόνων, ήχων και video, συμπιέσεις).
Επίσης τη δημιουργία γραφικών (πρωτότυπων- κινούμενων), κατασκευή λογοτύπων, δημιουργία και εφαρμογή Cascading Style Sheets (CSS).

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr