Εμπόριο
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Η/Υ και Περιφεριακά Συστήματα | Τηλεφωνικά Κέντρα VOIP | Συστήματα Ασφαλείας | Αναλώσιμα

Η ηλεκτρονική επιτήρηση χώρων και εγκαταστάσεων, με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας, χρησιμοποιεί την πλέον εξελιγμένη τεχνολογία στον τομέα της Ασφάλειας.

Η πολυετής εμπειρία των μηχανικών μας, καθιστά την e-milles creations ιδανικό συνεργάτη, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις για Επιτήρηση, Προστασία και Ασφάλεια. Η στρατηγική συνεργασία μας με Οίκους - στην Ελλάδα και το εξωτερικό - που εξειδικεύονται σε συμπληρωματικούς τομείς, μας καθιστά πιο αποδοτικούς και ανταγωνιστικούς, παρέχοντας ολοκληρωμένα πακέτα προϊόντων.

Διαθέτουμε επαγγελματικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όπως:

 • Κάμερες Ασφαλείας
 • Θερμικές Κάμερες
 • Αυτοματισμοί
 • Αισθητήρες
 • Ραντάρ
 • Παγίδες
 • Συστήματα Κλειστών Κυκλωμάτων Τηλεόρασης (CCTV)
 • Συστήματα Ψηφιακής Καταγραφής (DVR)
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Συστήματα Συναγερμών
 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control)
 • Συστήματα Παγίδευσης Εμπορευμάτων
 • Συστήματα Περιμετρικής Προστασίας
 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Οχημάτων
Όλα τα προϊόντα μας επιλέγονται με σκοπό να καλύπτουν τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας.

http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr