Εφαρμογές
 
     Εμπόριο
     Υποστήριξη
     Σχεδιασμός
     Δομημένα Δίκτυα
     Internet
     Τηλεματική
     Εφαρμογές
     Ειδικές Υπηρεσίες
 Ειδικές Εφαρμογές | Επώνυμα Προγράμματα


Το σύστημα MRKPlace παρέχει Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα σε Ναυτιλιακές Εταιρίες.

Πρώτον, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν εύκολα και γρήγορα τα αιτήματά τους για προσφορά.
Δεύτερον, καθορίζουν τα κριτήρια, μέσω των οποίων το σύστημα αυτόματα θα αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότητα του προμηθευτή.
Τέλος, το σύστημα αυτόματα προωθεί το αίτημα σε εκατοντάδες διαφορετικούς προορισμούς.

Αντίστοιχα, το σύστημα MRKPlace παρέχει τη δυνατότητα στους προμηθευτές, να λαμβάνουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων από το σύστημα και τους πελάτες, έτσι ώστε να αυξάνουν κατακόρυφα τις πωλήσεις τους. Το σύστημα συνδέει τον πελάτη με εκατοντάδες προμηθευτές και τον προμηθευτή με εκατοντάδες πελάτες, σε όλο τον κόσμο.

Με χρήση Κορυφαίας Τεχνολογίας παρέχεται σε κάθε εταιρεία (τόσο στους πελάτες, όσο και στους προμηθευτές) η ευκαιρία να διαπραγματευθούν με ταχείς ρυθμούς, χωρίς να παράγουν άχρηστα μηνύματα, καθώς προωθούνται μόνο τα χρήσιμα στοιχεία από τους προμηθευτές προς τους πελάτες και αντίστροφα.

Επιπλέον, η χρήση του συστήματος δίνει το δικαίωμα Ασφάλειας στις Συναλλαγές.

Το σύστημα βασίζεται στη ταχύτατη μετάδοση πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο και παρέχει δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικών αρχείων.

Τέλος, το σύστημα MRKPlace είναι ένα σύστημα πλήρως Αυτοματοποιημένο και Πρωτοποριακό.
Page Flipper - Elnavi Monthly Shipping Review

Η τεχνολογία Page Flipper χρησιμοποιείται συνήθως από τους παραδοσιακούς εκδότες, που θέλουν να δημιουργήσουν μια ψηφιακή έκδοση των φυσικών τους Εγγράφων / Βιβλίων / Περιοδικών.

Η ψευδαίσθηση που δημιουργεί το Page Flipper σε ένα έγγραφο είναι ισχυρή, επειδή μιμείται με φυσικό τρόπο την περιήγηση σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει τα παραδοσιακά ηλεκτρονικά οφέλη, όπως η αναζήτηση μέσα στο έγγραφο, άλμα σε κάποια σελίδα, συνδέσεις με δικτυακούς τόπους κλπ.

Στο παράδειγμά μας, ένα από τα τεύχη του Μηνιαίου Ναυτιλιακού Περιοδικού ΕΛΝΑΒΙ, του οποίου είμαστε υπεύθυνοι για το Ηλεκτρονικό Μοντάζ, την Καλλιτεχνική Επιμέλεια και τη Σελιδοποίηση, από το 2004.
Panorama Imaging - Πανοραμικές Φωτογραφίες

H Panorama Imaging είναι μια πλήρης υπηρεσία τεχνολογίας απεικόνισης, με στόχο την ενίσχυση της διαφήμισης, του μάρκετινγκ και των πληροφοριών που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις.

Η λύση μας, σας δίνει την ικανότητα να συλλαμβάνετε, να επεξεργάζεστε, να φιλοξενείτε και να διανέμετε πανοραμικές φωτογραφίες και εικονικές περιηγήσεις.

Η ομάδα ανάπτυξης και προώθησης που έχουμε οργανώσει, για το συγκεκριμένο project περιλαμβάνει Έμπειρους Μηχανικούς από διάφορους τομείς, όπως η Ψηφιακή Απεικόνιση, τα Συστήματα Embeded Ελέγχου, Σχεδίαση και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο.

Τα οφέλη της τεχνολογίας Panorama Imaging είναι ανεξάντλητα.


http://www.help.gr
http://www.embroidery.gr
http://www.embroiderycollection.com
http://www.iqsolutions.gr
http://www.dreamtech.gr